Bodø-Værøy-Røst-Moskenes Rute 18-782

Fergerute Bodø-Værøy-Røst-Moskenes Rute 18-782

Her finner du sanntids oversikt over ferge posisjonene i sambandet Bodø-Værøy-Røst-Moskenes Rute 18-782. Rutetabellen med sommer og vinterrute finner du under sanntids kartet.
Ferjesambandet Bodø–Værøy–Røst–Moskenes er del av riksvei 80, og krysser Vestfjorden mellom Salten og Lofoten. Det betjener ferjekaiene Bodø havn, Røst, Værøy og Moskenesvågen. Strekningen drives av Torghatten Nord. Ferjestrekningene fra Bodø til Røst, Værøy og Moskenes er de lengste i Norge.
Sambandets strekninger blir betjent av MF “Landegode” og MF “Værøy” daglig i henhold til rutetabell under.

Overfartstid

Værøy til/fra Moskenes – 19 nautiske mil (34,4 kilometer) omlag 1 time og 15 minutter.
Røst til/fra Værøy – 23 nautiske mil (43 kilometer) omlag 1 time og 45 minutter.
Bodø til/fra Værøy – 46 nautiske mil (86 kilometer) omlag 3 timer.
Bodø til/fra Moskenes – 50 nautiske mil (94 kilometer) mellom 3 og 4 timer.
Bodø til/fra Røst – 59 nautiske mil (109 kilometer) omlag 4 timer.

Trafikkinformasjon

Trafikkinformasjon er levert av Statens Vegvesen.

 

 

Rutetabell Bodø-Værøy-Røst-Moskenes Rute 18-782 Vinterrute

F.o.m. 01.02.19 t.o.m. 06.06.19. – f.o.m. 26.08.19 t.o.m. 31.01.20

 

 

Informasjon

For ytterligere informasjon om priser og forhåndsbestilling av plass – besøk Torghatten Nord.