Dieseldyr

Dieseldyr er båt verdens navn gitt til organismer som produserer slam i diesel drivstoff. Dieseldyr er mikrober som spiser diesel. Det finnes flere forskjellige typer bakterier pluss en del former for sopp som alle kan gå under betegnelsen dieseldyr. De er nyttige for å rense opp oljesøl i naturen, men på dieseltanken utgjør de et betydelig problem. Avfallsstoffer fra prosessen, samt levende og døde dieseldyr medfører slam avleiringer i tankene. Dette kan i beste fall bare tette dieselfilter, men kan også forårsake mer alvorlige problemer.

Hva er dieseldyr?

Bakterier

De mest vanlige artene er Pseudomonas, Klebsiella, Micrococcus, Arthrobacter, Flavobacteria og Acinetobacter.

Sopp

Disse inkluderer Candida, Saccharomyces og Hansenula familiene.

Muggsopp

De mest vanlige er Hormoconis resinae og Aspergillus fumigatus.

Dette er bare en liten del av hva som finnes, og bakterier kan forekomme som aerobe og anaerobe . De aerobe trenger luft, mens anaerobe trives godt uten. Disse siste produserer bi-produkter som kan spise hull i tykke ståltanker og gir en lukt som råtne egg og avgir giftig gass.

Dieseldyr er avhengig av vann, og lever typisk i vannansamlinger på bunnen av dieseltanken, i grensesjiktet mot dieselen – men kan også leve på fuktighet i selve dieselen, dette er særlig et problem med biodiesel. Ettersom motoren normalt trekker drivstoffet noen cm fra tankbunnen, kan det godt samle seg opp anseelige mengder med vann og dieseldyr på bunnen av tanken uten at man ser tegn til dette på dieselfilter eller i vannutskiller – men når man så skal kryss Vestfjorden eller runde Stadt i sørvest kuling og det kanskje er ekstra viktig å holde liv i motoren, risikerer man at dette virvles opp og plutselig tetter til dieselfilter. Mange opplever også at problemet med tette drivstoff filter oppstår like etter at en har fylt drivstoff på tankene. Innholdet i tankene virvles opp, og trekkes inn i filtrene.

Drivstoff hygiene

Rene drivstoff tanker er en forutsetting for en problemløs drift. Diesel trekker til seg fuktighet fra omgivelsene. Mange fritidsfartøy ligger i fortøyning store deler av året. Kombinert med vann i tankene og gunstige vekstvilkår (mellom 5 til 20 grader Celsius), er dette gode forhold for oppblomstring av bakterier. Dersom en drenerer tankene med jevne mellomrom, sørger for at det ikke trekker inn vann fra utette tank lokk og holder tankene mest mulig toppet, er mye gjort.
Det er ofte det enkle jevne vedlikeholdet som gir det beste resultatet.

Dieseldyr bekjempelse

Dersom uhellet er ute, og en får forurensede drivstoff tanker, er det hovedsaklig to steg som må gjennomføres.

Rengjøring

1. Tøm tanken for diesel. Dieselen kan beholdes så lenge en ikke tar med bunnavfallet tilbake i tanken. Bruk fylletrakt med sil eller tilsvarende

2. Rengjør tanken. Vann må tørkes opp etter rengjøring. Dersom det er vanskelig å komme til i tanken kan du montere en ekstra manneluke i tanken.

3. Rengjør rørsystemet fra tanken frem til dieselfilter. Vask eller bruk trykkluft.

4. Etter rengjøringen kan du helle riktig dosering av Bio Protect 2 på dieseltanken. For å få desinfisert alle overflater kan dieseltanken igjen fylles opp med diesel.

Ta med ekstra dieselfiltre den første tiden. Du bør skifte dieselfiltre etter at den første tanken er kjørt tom. Rester av døde dieseldyr kan tette filtrene den første tiden. Drepende dosering vil løse opp og dra med seg restene av døde bakterier til filteret.

Forebygging

1. Rester av dieseldyr vil skape problemer på nytt dersom du rengjør tanken uten desinfisering. Bruk Bio Protect 2 forebyggende for å unngå dieseldyr eller skadelig bakterievekst.

2. Drenerer tankene med jevne mellomrom, og sørg for at det ikke trekker inn vann fra utette tank lokk og hold tankene mest mulig toppet.