Fergerute Digermulen – Finnvik Rute 18-723

Fergerute Digermulen – Finnvik Rute 18-723

Her finner du sanntids oversikt over ferge posisjonene i sambandet Digermulen – Finnvik Rute 18-723. Rutetabellen finner du under sanntids kartet. Kartet viser et utsnitt over den strekningen fergen/fergene trafikkerer.
Ferjesambandet Digermulen–Finnvik trafikkerer Raftsundet på Lofoten som del av og betjener ferjekaiene Finnvik på Stormolla og Digermulen i Vågan, i sommermånedene også Hanøy i Hadsel kommune. Sambandet drives av Boreal Sjø

Overfartstid

Sambandet betjenes av MF «Lofotferje 1» 3 – 7 ganger daglig, avhengig av behov

Trafikkinformasjon

Trafikkinformasjon er levert av Statens Vegvesen.

 

 

 

Rutetabell Digermulen – Finnvik Rute 18-723

Digermulen - Finnvik

Informasjon

For ytterligere informasjon  – besøk Boreal.no.