Soda generelt

Sodaens kjemiske navn er natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3), og den er et hvitt pulver som lett løses opp i vann. Når natriumhydrogenkarbonatet treffer den overflaten som holder på å bli blåst, løses den opp til natriumkarbonat, karbondioksid og vann. Derfor kan ikke sodaen brukes til blåsing igjen. Den er en engangsvare. Blåsesoda er stort sett samme stoff som bakepulver som selges i butikkene, bare at kornstørrelsen er større. Blåsesodaen er miljøvennlig, og har en pH-verdi på 8,6, det vil si at soda er nesten nøytralt hva gjelder surhet.

Soda er et ikke-brennbart, miljøvennlig og kjemikaliefritt stoff. Man kan bruke soda til rengjøring av produksjonslinjer i næringsmiddelindustrien.

Soda

Sodablåsing. Sliper ikke ved bruk i motsetting til sandblåsing.

soda_konsistens

Konsistensen av blåsesoda.