Galvanisk Tæring

Galvanisk tæring, eller korrosjon som det også kalles, skyldes at det dannes elektrisk strøm som vandrer mellom forskjellige metaller som har forskjellige spenningsnivåer. Det er forskjellige metaller i motorer, drev og propellaksler. Strømmen som vandrer mellom de forskjellige metallene tærer bort metallet i den minst edle av dem. På toppen av spennings kjeden finner vi gull og rustfritt stål. Lenger ned på kjeden finner vi jern, aluminium og sist zink og magnesium. Derfor brukes zinkanoder på metall i saltvann og magnesiumanoder i ferskvann – såkalte offeranoder. Istedenfor at metall som messing, bronse, vanlig stål, jern og aluminium som finnes i motorer, akslinger, propeller og drev skal ødelegges av korrosjon, forbindes disse metallene med offeranoder som skal ”ofre seg” isteden.

Offeranodene tæres bort etterhvert. Spørsmålet vil alltid være om offeranodene etter en tid gir den beskyttelsen de skal.

En korrosjons test gjennomføres ved bruk av en sølv/sølvklorid (Ag/AgCI) referanse elektrode. Testen vil gi svar på spørsmål som;

  • “Har jeg nok zink på båten”
  • “Er zinken på akslingen OK?”
  • “Virker jordsystemet godt nok?
  • “Er det kryp strøm – enten ombord eller i havne anlegget?”
  • “Spiser båten ved siden av min zink?”
  • “Har havnen og/eller marinaen korrekt korrosjons potensiale”