Sodablåse båt skrog – miljøvennlig og effektivt

Fremgangsmåte

Du har kanskje prøvd det. Å fjerne mange lag med bunnstoff manuelt er krevende og setter store krav til verktøyet som skal brukes for ikke å skade gelcoaten.

Fjerning av bunnstoff fra båter deles inn i følgende steg.

Klargjøring:

Etter at båten er satt på land, blir duk festet langs skroget. Dette gjøres for å hindre at unødvendig støv sendes ut til omgivelsene. Det gjør det også lettere å samle opp restavfallet etter selve blåsingen. Grunnen under båten blir dekt til med duk som slipper vann gjennom, men som hindrer at restavfallet forurenser grunnen under båten.

Gjennomøring:

Selve blåsingen av skroget blir utført med sodablåse apperatet tilkoblet kompressor.

Etterarbeid:

Etter at all gammel bunnsmøring er fjernet og kunden er fornøyd med resultatet, blir alt restavfallet tatt vare på og fraktet bort for deponering i henhold til gjeldende lover og regler. Selve sodablåsemiddelet er miljønøytralt, men bunnstoff inneholder stoffer som en vil unngå å slippe ut i grunnen. For å fjerne alle rester av soda, blir skroget vasket over med rent vann.

Tidsforbruk:

Den tiden det tar å sodablåse en båt avhenger av mange faktorer. Men som et generelt eksempel kan vi ta en 30 fots seilbåt. Denne vil typisk ha en vannlinje på 8 meter med en avstand fra vannlinjen ned til kjølen på 1.3 meter, målt fra midt på båten. Inkludert kjølen og roret vil denne båten ha en typisk overflate under vann på omtrent 19 m2.

En båt av den størrelsen som nevnt over vil, ekskludert klargjøring og etterarbeid, trenge omtrent 8 timer for fjerning av bunnstoff. Da leveres båten med alt av bunnsmøring fjernet og ny vannlinje merket opp.

Kostnader/priser:

I forkant av hvert oppdrag vil det bli foretatt en befaring sammen med eier av båten for å avklare hvor omfattende arbeidet skal være. Før arbeidet starter vil kunden bli presentert en fast pris for oppdraget.

I det eksemplet som er nevnt over vil en typisk pris være NOK 600.- pr kvadratmeter. Det vil si at totalt vil prisen bli 11400.-. Merverdiavgift vil komme i tillegg.

Imidlertid kan det være tildels store forskjeller fra båt til båt. Faktorer som vil spille inn er;

  • Antall lag med gammelt bunnstoff som må fjernes
  • Tre- eller glassfiber båt
  • Er kjølen av et annet materiale enn skroget, for eksempel jern. I slike tilfeller kan det være mer gunstig å bruke sand for fjerning av bunnstoff i stedet for soda
  • Er skroget rent, eller er det kjølesløyfer som også må renses
  • Vil det være nødvendig å ta spesielle hensyn til andre båter i umiddelbar nærhet

Ta gjerne kontakt for et uforpliktende tilbud, enten direkte på telefon eller e-post. Kontakt informasjon finner du HER