Sodablåsing

Hva er sodablåsing?

Sodablåsing er en prosess for fjerning av farge og urenheter fra overflater som lett blir skadd. Utført på riktig måte har sodablåsingen svært liten påvirkning på den opprinnelige overflaten – bare malerfarge eller skitt fjernes, men ellers forblir overflaten i sin opprinnelige stand. Ideen bak sodablåsingen er å blåse en blanding av luft og soda mot gjenstanden med et trykk på ca 3–10 bar. Sodapartikkelens struktur ødelegges når den treffer den harde overflaten. Energien som frigjøres ved ødeleggelsen, fjerner fargen eller skitten. Til tross for at partiklene løser seg opp, er sodablåsing en svært skånsom metode som overhodet ikke varmer opp eller strekker overflaten. Nedbrytingen skjer ved svært lav temperatur, ettersom sodapartiklene faller fra hverandre ved 50 graders varme, som er smeltepunktet for soda.

Sodaens kjemiske navn er natriumhydrogenkarbonat (NaHCO3), og den er et hvitt pulver som lett løses opp i vann. Når natriumhydrogenkarbonatet treffer den overflaten som blir blåst, løses den opp til natriumkarbonat, karbondioksid og vann. Derfor kan ikke sodaen brukes til blåsing igjen. Den er en engangsvare. Blåsesoda er stort sett samme stoff som bakepulver som selges i butikkene, bare at kornstørrelsen er større. Blåsesodaen er miljøvennlig, og har en pH-verdi på 8,6, det vil si at soda er nesten nøytralt hva gjelder surhet.

soda_blast

Bildet øverst viser konsistensen på blåsesodaen. Bildet nederst viser at sodablåsing kan utføres veldig skånsomt. Fjerning av lakken på en aluminiumsboks kan utføres uten å skade selve boksen.

Hvordan ble sodablåsingen tatt i bruk?

I 1985 fikk ingeniørene i New York City i oppdrag å finne ut hvordan man kunne pusse Frihetsgudinnen. Det var flere ting å ta med i vurderingen. Ettersom man var pålagt til å ta hensyn til miljøet, hvordan skulle man fjerne rengjøringsmiddelet og hvordan skulle man beskytte statuen mot slitasje.  Bruk av slitende materiale var totalt utelukket ettersom man ikke fikk lov til å skade de myke kobberplatene. Man ble tvunget til å beskytte vannet rundt statuen, og ikke noe av rengjøringmiddelet kunne slippes ut i havet.

Ingeniørene fant ut at soda var et alternativ. Det var et stoff som ikke hadde noen negativ påvirkning på miljøet eller noen slipende virking. Man testet soda på flere ulike materialer og konstaterte at den ikke skadet bl.a. aluminium, stål, teglstein, stein, glass, glassfiber, kobber, tre eller plast. Soda var ikke skadelig for tetninger, lagre, ventiler eller radiatorelementer. Den kunne brukes til rengjøring av biler, girbokser og forskjellige hydrauliske komponenter.

Hvor kan sodablåsing anvendes?

Sodablåsing passer til flere ulike formål, og man finner stadig flere interessante områder som den passer til. Dette er de største gruppene som sodablåsing har blitt brukt til:

Biler og andre kjøretøyer:

 • Må ikke tas helt fra hverandre, arbeidet går raskt og skånsomt, soda verken sliter, varmer opp eller strekker en stålplate. Soda lar platens opprinnelige passivering være intakt, noe som gjør at stålplaten ikke ruster lett, selv om all malerfarge tas bort. Bryter ikke istykker glass, aluminium, glassfiber, krom, plast eller andre følsomme overflater. En kyndig person kan ved hjelp av soda fjerne fargen fra en bil lag for lag: først lakk, farge, primer, andre primer, og så  kommer en ren stålplate fram.
 • På større maskiner, slik som lastebiler, kan man fjerne bek eller sot, eller rengjøre oljeaktige overflater raskt og skånsomt. Sodablåsing er en sikker metode for rengjøring av tankbiler. Det går an å rengjøre lagre, tetninger, hydraulikksylindre og motorkomponenter.
 • På tog kan sodablåsing brukes til fjerning av farge på normal måte fra de gamle vognene eller til fjerning av grafitti og spare den opprinnelige fargen.
 • Passer utmerket til rengjøring av fly og flyaluminium, ettersom soda ikke varmer opp eller strekker aluminium.

Bygging og restaurering:

 • Man kan enkelt fjerne grafitti fra teglstein, betong, pussede teglsteinsvegger, stein, metall eller fra overflaten av et annet fargelag.
 • Til fjerning av spor og skader etter brann fra betong og tre.
 • Pussing av statuer og monumenter.
 • Fjerning av mugg fra treoverflater og andre overflater (lavt trykk).
 • Rengjøring av bassengfliser og flisefuger for kalk eller andre forurensninger.
 • Ved å blåse kan man rengjøre både glassoverflater og vinduskarmer for malerfarge uten å skade glasset.
 • Det å fjerne asfalt er langsomt arbeid, og tørrblåsing er nesten den eneste måten å gjøre det på.  Soda varmer ikke asfalt slik at den blir lim, men løsgjør den i motsetning til andre metoder.
 • Fjerning av tyggegummi fra asfalt og andre harde overflater.(ishaller).
 • Man kan fjerne malte markeringer fra trafikkanvisninger, for eksempel merking av overgangssteder eller piler i asfalten. Fjerning av grafitti fra trafikkmerker og bussholdeplasser.

Båter og fartøy:

 • Fjerning av giftfarge  fra båtskrog uten å skade båten. Passer for aluminium-, tre-, glassfiber- og stålbåter. Man kan fjerne alger fra bunnen uten å påvirke fargelaget. Kan brukes til fjerning av lakk fra trebåter.
 • Soda skader ikke tetninger (av gummi eller plast).
 • Stoffene som brukes i båtpussen kan være miljøskadelige. Fylkesmannen i Nordland henviser på sine hjemmesider til tiltak som kan begrense utslipp fra båtskrog som skrapes eller spyles. Se her for detaljer.
  Vår miljø stategi vil som minimum tilfredstille de anbefalingene som er nevnt.

Industri:

 • Soda er et ikke-brennbart, miljøvennlig og kjemikaliefritt stoff. Man kan bruke soda til rengjøring av produksjonslinjer i næringsmiddelindustrien. Dette skjer vanligvis innendørs, dvs. våtblåsing anbefales. Det skylles kun med rent vann etter rengjøringen.
 • Rengjøring av ulike former innen industri og rengjøring av tekniske produkter innen verkstedsindustrien.